WKR voordeel bij bedrijfsfeest op eigen terrein

Wat is WKR?

WKR staat voor Werkkostenregeling. Het is een regeling waar alle bedrijven sinds 1 januari 2015 aan dienen deel te nemen. Hiermee kan 1,2% van het bruto loon van een werknemer besteed worden in de vrije ruimte. Onder vrije ruimte valt alles dat wordt verstrekt en vergoed door een werkgever aan een werknemer in het kader van de dienstbetrekking. Komt een dergelijk ‘loon’ boven de vrije ruimte uit, dan wordt 80% belasting geheven over het gedeelte dat over deze grens gaat. 
Wat betekent dit?

Onder andere kostenvergoedingen, kerstpakketten, fiets van de zaak, maar ook personeelsuitjes op externe locaties met een feestelijk karakter vallen in de vrije ruimte van de WKR. De belastingdienst heeft voor een bedrijfsfeest op eigen locatie een uitzondering op deze regel. De kosten van een personeelsfeest dat op eigen werkplek wordt georganiseerd, is vrijgesteld van belasting en valt ook niet binnen de vrije ruimte van de WKR. Kortom is de vrije ruimte al besteed aan andere uitgaven, dan biedt een feestelijk bedrijfsevent van Bedrijfestijn op eigen terrein uitkomst!

 

NB: het besproken thema kan niet worden gezien als bindend advies en vrijstelling (WKR vrij) geldt enkel als een feestelijk bedrijfsevenement op eigen terrein wordt gehouden of op een externe locatie indien het merendeel als 'zakelijk' wordt gezien. Raadpleeg een fiscaal adviseur voor vragen die betrekking hebben op jouw situatie.